Rävlock rätt läte på rätt plats

Beställ Rävlock/order Fox Calling

ravlock_banner
We automatically ship the appropriate cover for your language when ordering
Toimitamme filmin automaattisesti oikeankielisessä asussa

Pris 299 kr fri frakt inom Sverige
Price 299 SEK/€35/£28 free shipping within Europe

OBS! För svenska, norska och danska kunder: beställ filmen via vår webshop på www.lindrothnorin.com

Finska kunder går direkt till vår finska webshop:
www.lindrothnorin.com/fi
Finnish customer, please visit our Finnish webshop at:
www.lindrothnorin.com/fi

Se filmens trailer!
Watch movie trailer!

Filmen är textad till engelska, finska och danska.
Filmi on tekstitetty suomeksi ja englanniksi.
The film is subtitled in english, finnish and danish.

Betala via Paypal/Pay using Paypal:


Storbritannien svensk_flagga Information in Swedish and english below!

For customers outside Sweden:
Use either Paypal above or pay 299 SEK/€35/£28 directly to our bank account using IBAN and BIC information below. Please DO NOT forget to tag the order with the films title ”Rävlock", delivery address and your e-mail address. Send an e-mail to jaktfilm@pantheon.se if your contact information don’t fit in the message field.
IBAN: SE58 8000 0828 4200 4644 3255
BIC: SWEDSESS


OBS! För svenska, norska och danska kunder: beställ filmen via vår webshop på www.lindrothnorin.com

Den här filmen om lockjakt på räv kombinerar ett stort antal rävscener med unik information och foto i högsta klass. Vår ambition är att detta ska vara den bästa film om lockjakt på rödräv du någonsin sett -- på var och en av de tre punkterna. Därför är det förstås bara riktiga lockrävar du får se: Räv efter räv luras av locket och kommer in i hög fart. En effektiv lockjägare kan inte nöja sig med ett läte eller ett sätt att tänka runt passvalet. Därför visar filmen lockjakt på räv med flera olika läten under olika delar av dygnet och säsongen. Jakterna sker dessutom i varierande terrängtyper i norra och södra Sverige såväl som i Danmark och i Norge. Detta ska vara en intensiv jaktfilm med många spännande situationer. Men för att du ska få veta hur vi tänker kring de allra viktigaste punkterna vid lockjakt på räv -- att välja rätt tidpunkt, rätt pass och rätt läte för just det tillfället -- så kompletterar vi varje scen med en kartskiss och en kort beskrivning av hur
förutsättningarna såg ut.

Se trailern till filmen här!

This film on red fox calling
combines a lot of fox scenes with unique information and top-of-the-line photo. Our ambition is to make the best film on red fox calling you ever did see -- on all those three accounts. Obviously that means that you'll only be watching true called-in foxes: Fox after fox is tricked to come running in. An efficient fox caller can't make do with just one sound or one tactic. For that reason this film will show fox calling with several different sounds during different parts of the day and the season. Also, the hunts take place in varied terrain over northern and southern Sweden as well as in Denmark and Norway. This is primarily an intense hunting film with a lot of exciting situations. But to let you follow our thoughts on the most important aspects of fox calling -- when, where and how to call -- we've added a map and a short description of the conditions for each stand we've filmed.

Watch the movie trailer here!

Keywords: rävlock, locka räv, räv, rödräv, rävjakt, lockjakt, rävpipor, rävläten, lockläten, red fox, red fox calling, fox calling, predator calling, fox hunting, fox shooting, fox call, predator call.