PANTHEON Film & Fotografi AB

Om templet Pantheon

pantheon
Templet Pantheon i Rom, beläget vid Piazza della Rotonda, är en av få antika byggnader som faktiskt varit i bruk ända sedan det byggdes. Den nuvarande byggnaden uppfördes c:a 120 e.Kr. av kejsar Hadrianus och ersatte då en tidigare tempelbyggnad som konsuln Marcus Vipsanius Agrippa hade låtit bygga 27 f.Kr. Pantheon var, som namnet indikerar, ett tempel för alla de romerska gudarna (Pantheon = till alla gudar). Det hedniska templet omvandlades år 609 under det bysantinska riket till katolsk kyrka med namnet Santa Maria ad Martyres, ett skäl till varför det också bevarats fram till våra dagar.